Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İmar Durumu (OSB’den alınacak)
2. Aplikasyon Krokisi
3. Arsa Tahsis Sözleşmesi
4. Şantiye Vaziyet Planı ve Akış Şeması
5. Harita Mühendisi Taahhütnamesi
6. Yapı Aplikasyon Tutanağı
7. Yol Kot Krokisi
8. Müteahhit Taahhütnamesi
9. Müteahhit Sözleşme
10. Mimar Taahhütnamesi
11. Şantiye Şefi Sözleşmesi
12. Şantiye Şefi Taahhütnamesi
13. İnşaat Mühendisler Odasına Kayıt
14. Şantiye Şefi İkametgâh
15. İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi
16. Makine Mühendisi Taahhütnamesi
17. Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi
18. Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi
19. Jeofizik Mühendisi Taahhütnamesi
20. Yapı Denetim Sözleşmesi ve Taahhütname
21. Yapı Denetçi İkametgâhları
22. YİBF Belgesi
23. ÇED Raporu
24. Mimarı Proje 5 Adet
25. Elektrik Proje 5 Adet
26. Sıhhi Tesisat Proje 5 Adet
27. Statik Proje 5 Adet
28. Statik Hesap Kitapçığı 4 Adet
29. Yangın Tesisat Projesi
30. Zemin Etüd Raporu 2 Adet

Belgeyi İndir