Sayın Katılımcımız;

“OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 06.08.2019 tarih ve 30854 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylar dışında esas değişiklik “Katılımcımızın sanayi parselini satmak istemesi durumunda tapu müdürlüğünce OSB’den talep edilecek uygunluk görüşü için tapu harcının %1’ini aşmayacak şekilde OSB Yönetimince hizmet bedeli alınacağı hususudur.”

Konu ile ilgili yapılan değişikliklere OSBÜK resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunulur.

Biga OSB Bölge Müdürlüğü

Firmalar

İletişim


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0 286 324 38 24
  0 286 324 38 25
  Balıklıçeşme Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mevkii / Biga / ÇANAKKALE