İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Gerekli Belgeler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Talep Dilekçesi ve Beyan Formu

2- İmza Sirküleri

3- Faaliyet Belgesi veya Kuruluşu

4- OSB Arsa Tahsis Sözleşme veya Tapu Örneği

5- Yapı Kullanma İzin Belgesi

6- ÇED Belgesi

7- İtfaiye Raporu

8- Kapasite Raporu

9- İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
(Vaziyet planına işlenmiş halde)

10- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploması

11- Mevcut Kalite ve Lisans Belgeleri

12- Vergi Levhaları

13- İş Güvenliği Sözleşmesi

14- Elektrik ve Su Satış Sözleşmesi

15- Sanayi Sicil Belgesi (ön kayıt)

16- Taahhütname (Kiracılar İçin Noter Onaylı)

17- Çevre İzin ve Lisans Belgesi

18- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bedeli

 

Belgeyi İndir

 

GEÇİCİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Talep Dilekçesi ve Beyan Formu (Örnek 2-Ek-1)

2- İmza Sirküleri

3- Faaliyet Belgesi veya Kuruluşu

4- OSB Arsa Tahsis Sözleşme Örneği

5- Yapı Kullanma İzin Belgesi

6- ÇED Belgesi

7- ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Kararı
(Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

8- İtfaiye Raporu
(Biga Belediye Başkanlığı’ndan alınacaktır.)

9- Kapasite Raporu

10- İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
(Vaziyet planına işlenmiş halde.)

11- Çevre Kirlenmesinin Önleyici Tedbirler Hakkında
(Vaziyet planına işlenmiş halde.)

12- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploması

13- Mevcut Kalite ve Lisans Belgeleri

14- Vergi Levhaları

15- OSGM ve/veya İSGM Sözleşmesi

16- Elektrik ve Su Satış Sözleşmesi

17- Sanayi Sicil Belgesi (ön kayıt)

Belgeyi İndir