Yapı Kullanma İzninde Belgeler

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Evrak Kontrol Listesi

1. Talep Dilekçesi

2. İmza Sirküleri

3. Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası

4. SGK İlişiksiz Belgesi

5. Vergi Dairesi İlişiksiz Belgesi

6. Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi

7. Sığınak Var ise Gerekli İdaresinden Uygunluk Yazısı

8. Yapı Ruhsat Örneği

9. Elektrik Sözleşmesi

10. Kullanma Suyu ve Atık Su Sözleşmesi

11. Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı

12. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bedeli

Belgeyi İndir

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Anlaşmalı harita ekibi ile arazi aplikasyon krokisi ve sahada tetkiki

2. Arazi sahibi ile arazi teslim tesellüm sözleşmesi

3. Şantiye vaziyet planı ile akış şeması yerleşme uygunluğu

Belgeyi İndir