Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İmar Durumu (OSB’den alınacak)
2. Aplikasyon Krokisi
3. Arsa Tahsis Sözleşmesi
4. Harita Mühendisi Taahhütnamesi
5. Yapı Aplikasyon Tutanağı
6. Yol Kot Krokisi
7. Müteahhit Taahhütnamesi
8. Müteahhit Sözleşme
9. Mimar Taahhütnamesi
10. Şantiye Şefi Sözleşmesi
11. Şantiye Şefi Taahhütnamesi
12. Şantiye Şefi İkametgah
13. İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi
14. Makine Mühendisi Taahütnamesi
15. Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi
16. Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi
17. Jeofizik Mühendisi Taahütnamesi
18. Yapı Denetim Sözleşmesi ve Taahhütname
19. YİBF Belgesi
20. ÇED Raporu
21. Mimari Proje 5 Adet
22. Elektrik Proje 5 Adet
23. Tesisat Proje 5 Adet
24. Statik Proje 5 Adet
25. Statik Hesap Kitapçığı 4 Adet
26. Yangın Tesisat Projesi
27. Sığınak Projesi (1500m2'den büyük yapılar için)
28. Zemin Etüd Raporu 2 Adet
29. Isı Yalıtım Projesi
30. Yapı Ruhsat Bedeli

Belgeyi İndir