Yapı Kullanma İzninde Belgeler

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Evrak Kontrol Listesi

1. Talep Dilekçesi

2. İmza Sirküleri

3. Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası

4. SGK İlişiksiz Belgesi

5. Vergi Dairesi İlişiksiz Belgesi

6. Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi

7. Sığınak Var ise Gerekli İdaresinden Uygunluk Yazısı

8. 1 Takım Onaylı Proje

9. Yapı Ruhsat Örneği

10. Elektrik Sözleşmesi

11. Kullanma Suyu ve Atık Su Sözleşmesi

12. Hali Hazır Plakote Planlama Örneği
(Son hal yapı ve parsel çevresi yollar işlenmiş)

Belgeyi İndir

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Anlaşmalı harita ekibi ile arazi aplikasyon krokisi ve sahada tetkiki

2. Arazi sahibi ile arazi teslim tesellüm sözleşmesi

3. Şantiye vaziyet planı ile akış şeması yerleşme uygunluğu

Belgeyi İndir

www.bigaosb.org.tr, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.

Firmalar

İletişim


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0 286 324 38 24
  0 286 324 38 25
  Balıklıçeşme Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mevkii / Biga / ÇANAKKALE